info@isologismo.gr | 2410 259896

Πλαστικό Χρήμα

isologismo.gr image

Πάρα πολλά είναι πλέον τα δημοσιεύματα που έχουν πρωτοστατήσει σε εφημερίδες, blogs και λοιπά ΜΜΕ.

Εν τέλει μετά και τις τροποποιήσεις/νομοτεχνικές βελτιώσεις που το Πολυνομοσχέδιο δέχθηκε, ιδού οι νέες διατάξεις που αφορούν το Πλαστικό χρήμα.
Τα κύρια ερωτήματα που απαντώνται είναι ποιοι υποχρεούνται στη χρήση του καθώς και ποιοι απαλλάσσονται, πόσο είναι το απαραίτητο ύψος συναλλαγών και ποιες οι ποινές από την μη εφαρμογή του, τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για τους φορολογούμενους.

Το πλαστικό χρήμα γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν για να μείνει και στις ελληνικές συναλλακτικές πρακτικές. Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού ήδη είναι μονόδρομος σε ορισμένες περιπτώσεις συναλλαγών. Έτσι και στην χώρα μας πλέον, εφαρμόζονται Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, σε μία προσπάθεια να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή.

Με πλαστικό χρήμα εξομοιώνονται και οι συναλλαγές «e-banking» καθώς και όλα τα μέσα που διέρχονται από τράπεζα. Αυτό δεν είναι κάποιο μεγάλο νέο φυσικά, ο συντάκτης του κειμένου απλά καταθέτει την λεπτομέρεια αυτή, για να τηρήσει τον σκελετό του Νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 65, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα εμπίπτουν στην υποχρέωση αποδοχής καρτών, ώστε να γίνει σταδιακή, ομαλή μετάβαση στην καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το εύρος της οικονομίας. Κοινώς ανάλογα με τους ΚΑΔ της επιχείρησης, θα υπάρξουν υποχρεωτικές ημερομηνίες για την υποχρέωση αποδοχής καρτών, μέχρι το σύνολο των δραστηριοτήτων να φτάσει στο 100% της αποδοχής του πλαστικού χρήματος.

Σημαντικό εδώ είναι το πρόστιμο που θα έχει μία επιχείρηση αν δεν ενημερώνει με τρόπο κατανοητό και ευκολά αντιληπτό, την αποδοχή καρτών, με το πέναλτι εδώ να κυμαίνεται στα 1.000€.

Για την πλευρά των καταναλωτών, δίνονται υποχρεωτικά όρια συναλλαγών με χρήση πλαστικού χρήματος, τα οποία πλέον θα χτίζουν και μειώσεις φόρου εισοδήματος.
Τα ελάχιστα ποσοστά χρήσης καρτών ανάλογα με το εισόδημα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Εισόδημα € Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω 20% & μέχρι 30.000 ευρώ


Από τη άνω υποχρέωση εξαιρούνται μεταξύ άλλων, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Οι φορολογούμενοι αυτοί φυσικά θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας με τον τρόπο που ως τώρα γίνεται (κωδ. 049 στο Ε1).

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Σημείο που χρήζει προσοχής είναι φυσικά και οι ιατρικές αποδείξεις οι οποίες πλέον για να επιφέρουν την επιθυμητή μείωση φόρου, πρέπει να Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Πλαφόν ορίζεται και στις συναλλαγές που υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνουν με χρήση κάρτας. Το όριο αυτών των συναλλαγών ανέρχεται στα 500€. Καμία συναλλαγή πάνω από αυτό το όριο δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί, αν η εξόφληση της δεν γίνει με κάρτα, έμβασμα κλπ.

Ψηφίστηκε και η πρόταση για λοταρία για όσους όντως επιλέξουν την πληρωμή με πλαστικό χρήμα. Το έπαθλο θα είναι είτε χρηματικό, είτε είδος. Για την λειτουργία της λοταρίας, σημειώνεται πως επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός μέχρι του ποσού των δώδεκα (12) εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος.

Φυσικά για τον έλεγχο των δεδομένων που θα προκύψουν θα χρειαστεί ένας οργανισμός. Έτσι Συστήνεται σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το κομμάτι του νομοσχεδίου δεν εμφάνισε αλλαγές πολλές από τα σχέδια που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν πρόσφατα.
Οι φορολογούμενοι κυρίως, με το παρόν άρθρο για οδηγό, είναι σε θέση να έχουν τις διατάξεις που ψηφίστηκαν και να μελετήσουν τις απαραίτητες κινήσεις τους. Συστήνεται η έκδοση αντίγραφων καρτών όπου αυτό χρειάζεται, κωδικών e-banking και τονίζεται ότι για την έκδοση αυτών, οι τράπεζες πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να μην χάνουν χρόνο, ας έχουν μαζί τους το πρόσφατο εκκαθαριστικό ή και δελτίο ταυτότητας.

 

Κλείνοντας και δεδομένης της συρροής για κατάθεση πινακίδων, ενημερώνουμε ότι για την κατάθεση πινακίδων, μεταξύ άλλων χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις και δήλωση ακινησίας οχήματος, τα οποία μπορείτε να βρείτε στα εργαλεία και θα σας βοηθήσουν να έχετε μια πιο ομαλή και ευχάριστη συναλλαγή με το τμήμα.